คลังเก็บรายวัน: 17/08/2020

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL         คำสั่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563