13 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  นายธนัช ฐากุลธเนศ  ในโอกาสย้ายจากโรงเรียนบ้านไผ่มาสู้ครอบครัวชมพู ฟ้า เหลือง ขอนแก่นวิทยายน   ด้วยความยินดียิ่ง

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร