รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคนใหม่

คณะครูและบุคลากรกลุ่มอำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  ในวาระดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร