ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียน Platinum Health science

วันที่  13 สิงหาคม 2563   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   เป็นประธานการ ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนา โครงการห้องเรียน Platinum Health science เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ   ณ ห้องประชุม Easy science

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร