ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องสักการะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชอดุลยเดช 

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 3 : KruPookkkie

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร