22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดงานอบรมแกนนำจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVOD-19) ตลอดจน ให้นักเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพตัวเองและแนะนำคนรอบข้าง  และเป็นแกนนำจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร