ปาเจรา….บูชาครู

แด่คุณครู….ด้วยดวงใจ ของลูกศิษย์ชาวชมพู ฟ้า เหลือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

“ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร