ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ GIFTED

21 กรกฎาคม 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เดินทางมาประชุมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรายงานกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ การจัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังเป็นการชี้แจงการปรับหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนไปของโลก นอกจากนั้นที่ประชุมมีการแจ้งการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2563  ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร