ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (KKW Gifted Classroom)

 

วีดีโอ : ผลงานดีเด่น Gifted Classroom

          สอบติดแพทย์ รอบที่ 1 Port Folio

          สอบติดแพทย์ รอบที่ 2

          สอบติดหมอตั้งแต่ ม.5

          จิ๋วแต่แจ๋ว ด.ช.สตางค์ เก่งระดับโลก

          แชมป์ฟิสิกส์สัประยุทธฺ์ ระดับภาคอีสาน

          สอวน.ฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

          ปฐมนิเทศห้องเรียน SMTE ม.4 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

          สรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.5

 

วีดีโอ : กิจกรรมนักเรียน Gifted Classroom

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

วีดีโอ : KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

          แนะนำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

          การจัดการเรียนการสอน KKW ONLINE

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร