การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ปีการศึกษา 2563


สำหรับตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม เขียนตามคำบอก

    ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม เรียงความ

    ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม คัดลายมือ

    ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม อ่านร้อยแก้ว

    ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม อ่านทำนองเสนาะ

    ตรวจสอบรายชื่อ

 สมัครแข่งขัน กิจกรรม แต่งคำประพันธ์ กลอนแปด

    ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร