ประชุมครู ขก. 1/2563

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ หอประชุมโรงเรียน  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานในการประชุม

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร