ทดสอบสอนก่อนเปิดเรียน 1/2563

30 มิถุนายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เปิดทดลองทำการเรียนการสอนเหมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  โดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่าเคร่งครัด  ในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกับลูกๆ นักเรียน และบุคลากรทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร