คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2020

ต้อนรับเปิดเรียน 1/2563 ทดสอบความพร้อม

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับเปิดเรียน 1/2563 ทดสอบความพร้อม

ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 Online

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 Online

หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  คลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การเก็บเงิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ประชุมครู ขก. 1/2563

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมครู ขก. 1/2563

ทดสอบสอนก่อนเปิดเรียน 1/2563

30 มิถุนายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ทดสอบสอนก่อนเปิดเรียน 1/2563