ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีการถ่ายทอดสด  Live Streaming  โดยมีท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน  มาให้คำชี้แนะแนวทาง ข้อปฏิบัติในการเรียน  รวมทั้งตอบคำถามท่ส่งเข้ามาจากทางผู้ชม  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร