คลังเก็บรายวัน: 29/06/2020

การจัดการเรียนการสอน เดือนกรกฎาคม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอน เดือนกรกฎาคม

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน

  ทรงผมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมปฐมนิเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4