ม.1 และ ม.2 รับสิทธิ์ฯ ทางการศึกษา

24 มิถุนายน 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เดินทางมารับสิทธิ์ตามนโยบายสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาล   โดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้กล่าวต้อนรับกับผู้ปกครอง และนักเรียน ในครั้งนี้  โดยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร