สพม.25และสาธารณสุขขอนแก่น ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563

19 มิถุนายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  คณะกรรมการจาก สพม.25  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   ตรวจประเมินความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดการเรียนการสอน  และระบบการให้บริการด้านต่าง ๆ สำหรับนักเรียน  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563   โดยคณะกรรมการได้ชื่นชมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ปฏิบัติตามมาตรการทุกข้ออย่างเคร่งครัด

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร