คลังเก็บรายวัน: 19/06/2020

ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพม.25และสาธารณสุขขอนแก่น ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563

19 มิถุนายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ หอมพิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สพม.25และสาธารณสุขขอนแก่น ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563