ม.4 รายงานตัวนักเรียนใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวพร้อมยื่นหลักฐานการมอบตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนระดับชั้น ม.4  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์และหอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร