รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1

12 มิถุนายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พบปะทักทายและให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  และหอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร