ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    รอบทั่วไป   ปีการศึกษา 2563

 

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร