สอบคัดเลือก ม.4

7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปี 2563   โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.และแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ของสพฐ.  ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้มีการประชุมคณะทำงาน วางแผนบูรณาการทำงานร่วมกันหลายในภาคส่วน และประสานงานกันตลอดเวลา จึงทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร