สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

6 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.และแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ของ สพฐ. โดยได้ชื่นชมการดำเนินการจัดสอบที่มีความพร้อม และเป็นระบบ แนวทางการจัดสอบปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ได้อย่างเคร่งครัด

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร