คลังเก็บรายวัน: 05/06/2020

แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

รายงานการเรียนการสอนทางไกล ห้องเรียนทั่วไป

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รายงานการเรียนการสอนทางไกล ห้องเรียนทั่วไป

รายงานการเรียนการสอนทางไกล EP

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รายงานการเรียนการสอนทางไกล EP

สพม.25 นิเทศการเรียนการสอนออนไลร์

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน สพม.25 นิเทศการเรียนการสอนออนไลร์

ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการสอนทางไกลของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง

4 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการสอนทางไกลของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง