ประชุมคณะกรรมกรสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

29 พฤษภาคม 2563 การประชุมคณะกรรมกรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร