ทดสอบ ออนแอร์….ออนไลน์

13 พฤษภาคม 2563  การเรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ GIFTED ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ที่เริ่มทดสอบออนแอร์การทดลองสอนจริงในวันแรก  เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด  โดยจะเริ่มทำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบจริง ๆ ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563  โดยในวันนี้เป็นการทดลองสอนจริงในรายวิชาฟิสิกส์  และการทดลองปฏิบัติการที่แสนสนุกในวิชาชีววิทยา  ซึ่งได้รับกำลังใจจากรองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งพูดคุย ซักถามกับผู้เรียนทางบ้านอย่างเป็นกันเอง  ที่ขาดเสียมิได้  ขอบคุณทีม Support …….ทุกคน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร