เตรียมความพร้อมยทเรียนออนไลน์

21 เมษายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบนโยบายการจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์ของคณะครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายเรียนรู้แบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร