รับสมัคร ม.1,ม.4 ออนไลน์

รับสมัครเรียน ม.1 , ม.4   รอบทั่วไป (ออนไลน์)
ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น  

          

ศึกษาขั้นตอนและปฎิทินการรับสมัครให้เข้าใจ  (ช่วง COVID-19)            
                          ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563     

                               

     สมัครเรียนในรูปแบบออนไลน์ (หมดเวลารับสมัคร)   

 

     รอฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ www.kkw.ac.th และมาสอบตามวันเวลาที่กำหนด

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

            เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
             ผช.ผอ.บัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
             083-3450044
     
                 เกี่ยบกับระบบการสมัครออนไลน์
                  ครูวีระชน  แสงสีเรือง
                  063-5762037

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร