ประชุมติดตามการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์

แนวคิด/ทฤษฎี

 

รูปแบบการเรียนรู้

 

ข้อมูลอ้างอิง

ป้ายประชุม

 

เกียรติบัตร

 

 

ความรู้เพิ่มเติมการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์

สร้างเว็บด้วย Google Site

 

การสอนสดแบบ Online

 

Google Classroom + Meet

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร