คลังเก็บรายวัน: 17/04/2020

ประกาศ เลื่อนการดำเนินการตามปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เลื่อนการดำเนินการตามปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563