เปิดลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์

แบบลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  สำหรับ 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563  

  คลิกเพื่อลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์

  รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร