คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2020

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 รอบทั่วไป และ ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดิม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 รอบทั่วไป และ ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดิม ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน กำหนดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2563

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  คลิกอ่านรายละเอียดแนวทางการรับนักเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมติดตามการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์

แนวคิด/ทฤษฎี   รูปแบบการเรียนรู้ &n … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ประชุมติดตามการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์

ประกาศ เลื่อนการดำเนินการตามปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เลื่อนการดำเนินการตามปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563

เปิดลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์

แบบลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน เปิดลงทะเบียนสื่อบทเรียนออนไลน์

สร้างบทเรียนออนไลน์

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สร้างบทเรียนออนไลน์