เลื่อนเวลารับ ปพ.1และ ปพ.2 นักเรียน ม.3,ม.6

แนวปฏิบัติในการขอรับหลักฐานการศึกษา  ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)  และ  ปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) ของนักเรียนชั้น ม.3  และ  ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ทางโรงเรียนขอแจ้งเลื่อนเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด  ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร