ประกาศผลสอบเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียน GIFTED และ EP

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

ประกาศผลสอบเรียนต่อ ม.4
ห้องเรียน GIFTED และ EP
ปีการศึกษา 2563

กรุณาคลิกเพื่อดูประกาศผลสอบ

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED วิทยาศาสตร์

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED คณิตศาสตร์

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน English Program (EP)

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน English Program (EP) ม.3 เดิม

          

ดูคะแนนสอบเข้า ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED รายบุคคล   

            *** นักเรียนที่สอบ EP กรุณาติดต่อดูคะแนนสอบได้ที่ อาคาร 10 (อาคาร English Program)

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร