ประกาศผลสอบเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียน GIFTED และ EP

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

ประกาศผลสอบเรียนต่อ ม.1
ห้องเรียน GIFTED และ EP
ปีการศึกษา 2563

 กรุณาคลิกเพื่อดูประกาศผลสอบ

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English Program (EP)

          

ดูคะแนนสอบเข้า ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED รายบุคคล 

          *** นักเรียนที่สอบ EP กรุณาติดต่อดูคะแนนสอบได้ที่ อาคาร 10 (อาคาร English Program)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร