สุดชื่นชม!! ขก. รับรางวัล “พันท้ายนรสิงห์”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารับรางวัลพันท้ายนรสิงห์ประจำปี ๒๕๖๓ ปรากฎว่าณชนก พูนมาสิน นักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบของแผ่นดิน “พันท้ายนรสิงห์” ได้รับโล่เกียรติคุณ จากพลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ โครงการคนดีต้นแบบของแผ่นดิน เป็นการรณรงค์การทำความดี ซึ่งจัดโดย ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ได้ตระหนักถึง คุณค่าแห่งการทำความดี และเพื่อเป็น การส่งเสริมให้เกิดการทำดี เป็นต้นแบบ ตัวอย่างในสังคมไทย

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่ณชนก พูนมาสิน นักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทำได้ในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับความเป็น เลิศทางวิชาการ ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณ คุณครูอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program ขอบใจ ณชนก พูนมาสิน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ปรากฎ และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นรากฐานต้นแบบที่สำคัญหล่อหลอม และส่งเสริม สนับสนุนในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร