Genius​ Olympiad 2020​ in USA

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดคนเก่งโครงงานวิทยาศาสตร์​ กับ​รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์​ สาขา​ Ecology​ and​ Biodiversity​ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย​เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน​ Genius​ Olympiad 2020​ ณ​ เมืองนิวยอร์ก​ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย​ มี​ นายภูริช​ กัญจนานภานิช  และ​นายอธิวิทย์​ พงศ์เลิศธนาธร​  นักเรียนชั้น​ ม.5/15​ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

และ​ ดร.นรินทร​  รัตนทา​ เป็นผู้พัฒนา​ผลงาน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร