ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

กรุณาคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบประกาศผลการเรียนรายบุคคล SGS

                การลงชื่อเข้าใช้งาน
                     ชื่อผู้ใช้งาน : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
                      รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร