รับสมัคร ม.1,ม.4 รอบทั่วไป (เดิม)

   
รับสมัครเรียน ม.1 , ม.4   รอบทั่วไป
ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น
  

         

  ระเบียบการรับสมัคร  ปีการศึกษา 2563  (เดิม ก่อนเปลียนแปลงวันที่)  

            ประกาศรับสมัคร ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

            ประกาศรับสมัคร ม.1 ทั่วไป

            ประกาศรับสมัคร ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4

            ประกาศรับสมัคร ม.4 ทั่วไป

            ระเบียบการรับห้องเรียน Premium Classroom (ห้องคู่ขนาน)  ม.1

            ระเบียบการรับห้องเรียน Premium (ห้องคู่ขนาน) / Platinum / ภาษาศาสตร์ Classroom   ม.4

     กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร    

     ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563  (ฟรีค่าสมัคร)

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
             ผช.ผอ.บัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
             083-3450044

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร