การอบรมพัฒนาจิต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร