บรรยากาศของการรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ห้องเรียน GIFTED ในวันที่สองของการสมัคร (23 กุมภาพันธ์ 2563)  โดยได้รับ กำลังใจจากผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร และรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ ที่คอยให้การต้อนรับ แนะนำ นักเรียนและผู้ปกครองที่มาสมัครเรียน ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Welcome to KKW
คลิกชมภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร