สมัครเรียน ห้อง Gifted วันแรก

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อยของการรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ประจำปี 2563 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยใช้ระบบการสมัครออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนและใช้ Big Data ในการบริหารจัดการ ทำให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรับสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละวัน  ในวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร