เรียนอย่างไรให้ติด “หมอ”

ถอดบทเรียน คนเก่งขอนแก่นวิทยายน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTE) ที่สอบติดแพทยศาสตร์ ในรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 ว่าที่ “คุณหมอ” มีเทคนิค วิธีการอย่างไรบ้าง มาติดตามชมไปพร้อมกันได้เลย…..

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วีดีโอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร