เก่งจริง!!! ติดหมอ ตั้งแต่ ม.5

บอกเล่าประสบการณ์ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ของนักเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องเรียนพิเศษ SMTE นายภูริช กัญจนานภานิช นักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้รับเชิญให้เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช (เมื่อจบ ม.6) เขาสามารถทำได้อย่างไร??? สำหรับคนที่ไม่เคยได้เรียนพิเศษอื่นใดเลย นอกเหนือจากการเรียนในห้อง….

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วีดีโอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร