คลังเก็บรายวัน: 04/02/2020

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มข.

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มข.

สอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน สอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ

ประชุมครู ขก. 1/2563

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมครู ขก. 1/2563

คำสั่ง 79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.21

บ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.21

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียนพิเศษ SMTE KKW

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปัจฉิมนิเทศห้องเรียนพิเศษ SMTE KKW

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย