เรารักขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่ 30 มกราคม  2563   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร