สอบ O-Net ม.3

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ให้กำลังใจและชี้แจงระเบียบการเข้าสอบ O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3  เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบในวันพรุ่งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร