รับรางวัลห้องเรียนสีขาว

31 มกราคม 2563   คณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา  ตามโครงการประกวดห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 2 : KruSawasd Jan

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 3 : กิจการนักเรียน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร