ติวสังคมศึกษา ม.6

30 มกราคม 2563   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรียนเสริมเติมความรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา  โดยวิทยากร ดร.ศักดิ์สิทธิ์  หัสมินทร์ (อ.โม) จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร