ตลาดนัดหลักสูตร

30 มกราคม 2563  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร   ณ หอประชุมกาญจนาภเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร